Materiały Informacyjne

Materiały informacyjne

Komunikat prasowy

Warszawa, 26 listopada 2020 r.

Apel pacjentów i ekspertów w sprawie sytuacji pacjentów kardiologicznych w czasie pandemii Covid-19

W imieniu środowiska pacjentów oraz lekarzy klinicystów zwracamy się do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i problemy pacjentów kardiologicznych w kontekście wydanych przez Państwa zaleceń z dnia 15 października b.r. odnośnie do ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia udzielania świadczeń wykonywanych planowo w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COViD-19 oraz zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Prezesa rozważanie poszerzenia rekomendacji wyłączeń z ograniczenia udzielania świadczeń planowych i w ramach intensywnej terapii – świadczeń kardiologicznych, jak również podkreślenie obok tak istotnego obszaru onkologii, także kardiologii. Byłby to ważny sygnał dla placówek medycznych, w celu zachowania, w miarę możliwości, dostępności do opieki medycznej dla chorych oraz samych pacjentów, do kontynuacji leczenia, kontroli swojego stanu zdrowia i nie lekceważenia niepokojących objawów. Pozwoliłoby to na zmniejszenia ryzyka i konsekwencji utraty zdrowia w wyniku braku odpowiedniego monitoringu i opieki nad pacjentami kardiologicznymi w Polsce.